Python online tests

DevSkiller Python online tests are a unique form of testing structured to help your business find the right Python developer. Python online tests provide a platform to accurately screen each applicant’s abilities through a series of Python interview questions and tests.

DevSkiller Python online tests are fueled by the RealLifeTesting methodology, replicating real-world scenarios to test applicants within a controlled environment. DevSkiller Python online tests can help you find the right Python developer for your business.

Zahrnuté technologie:

Programovací jazyk: Python

Python frameworks and libraries: Django, Pandas, NumPy, Flask

Nástroje pro sestavení: Setuptools

python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
86 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python 3.x

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Lambdas, Python 3.x, QA

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | API Flask - You are working as a member of a Data Science team that is responsible for creating simple linear functions to predict various economic indicators. You are a new member of the Software Development Team and your goal is to expand the current Flask application to let Data Scientists post their models via API, store them in a Database, view them and get some predictions out of them, based on an input value.

Flask
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
106 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python 3.x

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Flask, Mikroslužby, Python 3.x

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Flask, Matplotlib | Math Models Verifier - Implement an application to assist Data Scientists in storing their models and getting the predictions from them.

python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
93 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python 3.x

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Python 3.x

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | REST klient pro přepravní společnost - Jednoduchý a přizpůsobitelný správce zásilek s klientem pro REST API přepravní společnosti používá jednoduchý Basic Auth a vlastní serializovatelné datové struktury. Tato úloha prověří praktické znalosti jazyka Python 3 i základní znalosti interakce s rozhraním REST API. Tato aplikace používá Python 3 a OAuthLib 3.1.0.

python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
63 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python 3.x

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Python 3.x

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Drug Analyzer - You are a member of a biotechnology programming team that is responsible for creating a system for lab technicians, which will assist them with drug analysis. Your goal is to create the application that will let them input their findings into the system, provide a meaningful analysis and verify the correctness of the data that they have sent.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
66 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python, NoSQL, MongoDB

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Python, NoSQL, MongoDB

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | MongoDB | Stock market quotes | Recent Prices - Loading and querying stock market data with MongoDB collections.

Python
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
66 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python, NoSQL, MongoDB

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Python, NoSQL, MongoDB

Programování - Úroveň: těžká

Python | MongoDB | Stock market quotes | Collection - Loading and querying stock market data with MongoDB collections.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
41 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí MongoDB, NoSQL

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | MongoDB | Stock market quotes - Load and query stock market data with MongoDB collections.

Python
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
82 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Velká data, PySpark, Python

Mezery v kódu

hodnocení znalostí SQL

Programování - Úroveň: těžká

Python | PySpark | Fleet management corporation - Detekce překročení rychlosti a ověření správnosti existujícího prediktoru.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python, Spark

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | PySpark | Model zákaznických preferencí - Implementace aplikace datového inženýrství pro předběžné zpracování marketingových dat.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
104 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Keras, Strojové učení, Python

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | NLP, Keras | Sentiment analysis of customer reviews - Perform a sentiment analysis and tagging of movie and airline customer reviews, using a multi-output neural network model.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
72 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Strojové učení, Reinforcement learning

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | PyTorch | Reinforcement Learning | Deep Q-Network - Complete the implementation of the DQN algorithm.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
35 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | NumPy | Over/Under sampling - Given sequence A, create sequence B such that B has elements from A and a given distribution across equally sized bins.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | PySpark | ML Logs Transformer - Dokončete implementaci transformačního potrubí logů.

Ubuntu
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
60 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Úkol DevOps - Úroveň: těžká

DevOps | Ubuntu | Zásuvný modul Ansible Dynamic Inventory - Účelem tohoto úkolu je ověřit dovednosti psaní zásuvných modulů Ansible (pokročilé znalosti Ansible). Pro splnění tohoto úkolu musí kandidát znát nějaký programovací jazyk.

CentOs
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
60 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Úkol DevOps - Úroveň: těžká

DevOps | CentOs | Ansible Dynamic Inventory plugin - Účelem tohoto úkolu je ověřit dovednosti psaní zásuvných modulů Ansible (pokročilé znalosti Ansible). Pro splnění tohoto úkolu musí kandidát znát nějaký programovací jazyk.

Věda o datech
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
45 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Úkol - úroveň: .

SQL | Katalog známek | Tři nejvyšší ceny - Vyberte tři známky (cena a název) s nejvyšší cenou.

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | Pandas | HTML table parser - Implementace funkce pro převod tabulky HTML do souboru ve formátu CSV.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
35 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | Pandas | HTML table parser - Implementace funkce pro převod tabulky HTML do souboru ve formátu CSV.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
63 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Strojové učení, PyTorch

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | PyTorch, Computer Vision | Model Builder - Complete the implementation of a model training pipeline.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Django 2.2.x | Bookstore Inventory Application - Finish the implementation of the CRUD functionality using CBV.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
120 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Přehled o prodeji vozidel - Implementace aplikace pro vytváření přehledů na základě datového skladu o prodeji vozidel.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
96 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Pandas | A food delivery startup - Transform a database of orders by reducing its dimensionality and creating an additional analytical table.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
45 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | Client Base Creator - Implement the application to retrieve customer's contact data from the chat messages.

Recommended roles for Python online tests

 • Juniorní vývojář Pythonu
 • Střední vývojář jazyka Python
 • Senior Python developer
 • Datový analytik
 • Softwarový inženýr
 • Webový vývojář
 • Vývojář softwaru
 • Senior software engineer

How DevSkiller Python online tests work

DevSkiller Python online tests are powered by the RealLifeTesting methodology, a unique testing platform that assesses a developer applicant’s knowledge of Python, their coding skills, and ability to problem-solve, as well as their time-management skills.

Klíčové vlastnosti

 • Accurately analyze a candidate’s coding ability
 • Save time during recruitment with remote testing
 • Testování RealLife methodology offers a greater user experience where candidates can use their own IDE, clone to Git, run unit tests, and access Stack Overflow/Github/Google for research.
 • Přísné nástroje proti plagiátorství zajišťující přesnost testů
 • Sledování testů v reálném čase
 • Automatizované výsledky, kterým rozumí i netechničtí náboráři.
 • Testy pro juniorské, střední a vyšší pozice

Skills covered in DevSkiller Python online tests

 • CRUD
 • Django
 • Django 2.2.x
 • Python
 • Analýza dat v jazyce Python
 • datová věda
 • SQL
 • SQLite
 • Dimensional Modelling
 • Pandy
 • Python 3.x
 • Data Structures
 • CBV
 • ModelForms
 • Python3.7
 • Flask
 • Strojové učení
 • CSS
 • Html
 • JavaScript
 • Node.JS
 • Sliby
 • NumPy
 • MySQL
 • PYTOOLS
 • Regulární výrazy

What to look for in a Python developer

Python is one of the most popular programming languages in the world. It was first released in 1991 and became popular for being simple to learn, yet powerful in solving problems.

Python’s main uses are for data analysis and web development, but it is also becoming popular with regard to machine learning. It is a programming language getting more and more attention and according to developer survey results provided by Stack overflow in 2018, Python already ranks as the world’s seventh most popular programming language among professional software developers. In short, Python is one of the world’s most sought after technologies.

A good Python developer, therefore, needs to have a certain skill set in order to thrive within your business. Python developers are usually responsible for writing server-side web application logic, including the development of back-end components. They will design and implement quality applications, connect those applications with other third-party web services, and support front-end developers by integrating their work with the Python application. A good Python developer will need to write reusable, quality code, and come up with efficient data storage solutions.

Python developers should also have knowledge of web frameworks, object-relational mappers, multi-process architecture, and RESTful APIs. In addition, if they have skills in system administration, scripting, and other programming languages like Java or C++, then this is a bonus.

Like what you see but want more from our Python online tests?

DevSkiller Python online tests are fully customizable, meaning you can set the difficulty level, time-scale, and programming language being tested. Our Python tests can be adapted very easily to suit your company’s needs or you can simply choose DevSkiller’s own default settings and get started. Either way, DevSkiller Python tests are a simple and efficient solution to finding your next Python developer.

PyCharm IDE built-in to the browser

To improve candidate experience during our Python online tests, Devskiller has implemented a built-in PyCharm IDE directly into the browser. Our already warmed up, ready to use PyCharm IDE will reduce time during testing and increase the user experience for your candidates.

Candidates no longer have to clone the code, wait for the dependencies to install or indexes to build. They can literally start coding as soon as they open the test invitation. This unique feature is just one of the innovations setting DevSkiller TalentScore apart from the competition when it comes to developer screening.

Want proof that our Python online tests work?

It is perfectly understandable to be a little hesitant when choosing how to invest your company’s money, so here is what our clients have to say:

Lingonberry is a Talent Acquisition company whose screening process for recruitment was inefficient and time-consuming, with 50% of candidates they assessed being invited to the technical interview. Furthermore, they found it difficult to recruit for any roles which they themselves weren’t already competent in, making an assessment of other roles problematic. As a result, 15 candidates had to be interviewed in order to make just two hires. The whole recruitment process was slow and arduous, so they turned to DevSkiller.

Now, thanks to DevSkiller, Lingonberry is able to eliminate 50% of recruitment candidates with a technical assessment before the interview stage and eliminate the weaker candidates much earlier in the recruitment process. Lingonberry is now also able to accurately assess candidates for positions in which they have limited in-house expertise, while still ensuring they select the right applicant for the job.

Jonatan Rugarn – CEO, Founder, Recruiter at Lingonberry Talent Acquisition

 “The DevSkiller test is the first thing I do with each applicant, after sorting out the irrelevant CVs. We only interview them if they pass the test,”

Richard Williams –  VP of engineering at Plutora

"Díky automatizaci fáze screeningu se nám podařilo snížit počet pohovorů o 50%. Zároveň je nyní kvalita kandidátů, kteří se dostanou do fáze pohovoru, mnohem vyšší. DevSkiller dodává našemu procesu náboru technických pracovníků další vrstvu kvality."

Často kladené otázky

Co je RealLifeTestingTM?

Testování RealLifeTM methodology is the basis for every DevSkiller Python Online test. Rather than presenting developer candidate’s with menial coding challenges or algorithmic puzzles, RealLifeTestingTM instead, simulates the real-world scenarios that your applicants would be likely to encounter on a daily basis. By implementing this throughout all of our tests, DevSkiller is able to offer your business a comprehensive understanding of your applicant’s skill level, from the first stage of the recruitment process. The successful candidates are those who are able to demonstrate a clear understanding of Python and who possess the right amount of critical thinking to determine the quickest and most efficient solution to problems presented to them.

How do candidates undertake a Python test?

The great advantage of a DevSkiller Python online test is that it can be taken from anywhere in the world at any time. This means that each developer candidate can take the test whenever is convenient for them and the results will be automatically compiled ready for assessment. Recruiters simply have to send the candidate a link to the test to get started.

Test candidates then have the option of using DevSkiller’s state of the art in-browser IDE, or completing the project on their favorite IDE and then cloning the project to GIT. They are also expected to run unit tests to make sure their solutions work.

One major advantage of DevSkiller testing is that the results are then automatically compiled and analyzed, with a final report being sent to the recruiter. The whole process is simple and efficient and the results are presented in a clear and precise way, meaning you don’t have to be technically minded to understand them.

Co děláte s plagiátorstvím?

The chance of an applicant being able to cheat is eliminated via the implementation of a number of strict anti-plagiarism tools, which automatically analyze each test. Some of the tools employed include screen recording, which ensures that the candidate is not looking at a different screen when undertaking a test, and the use of a range of social listening tools. Automatic plagiarism detectors can also assess the code each candidate has inputted and the length of time taken to complete each question. Answers are then automatically cross-checked in the system against previous answers provided, to see if there is a match.

How long does it take to complete a Python online test?

The duration of each test is customizable and can be set depending on your preferences. DevSkiller Python online tests come with default settings already programmed, or you can change these and set your own. The tests can even be made available for only a limited time if required.

Jak dlouho trvá nastavení DevSkilleru?

Another great aspect of Python online testing with DevSkiller, is that the tests are quick and easy to set up. You will be able to send your first Python test within a few minutes. DevSkiller stores a huge range of predefined tests at every level, meaning all you have to do is select the test you want to send out and then invite your developer candidates to take the test.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore