Otázky k pohovoru s firmou Bash

Ve společnosti DevSkiller posouváme hranice v oblasti náboru vývojářů. Připravujeme otázky pro pohovory na Bash, které pomáhají personalistům hledajícím vývojáře Bash na juniorské, střední a seniorské pozice. Prostřednictvím řady výzev a otázek k pohovoru vám usnadníme hledání vhodného kandidáta pro vaši firmu.

Otázky k pohovorům DevSkiller Bash jsou založeny na RealLifeTesting™. Tato nová metodika testování vývojářů funguje tak, že se vytvoří simulace reálného světa vývojáře a následně se testují scénáře v rámci této simulace a měří se jejich reakce. Náboráři tak mohou získat o svých kandidátech informace, které dříve nebylo možné získat při standardním testování vývojářů. Výsledkem je, že DevSkiller může nabídnout rychlejší a efektivnější řešení screeningu pro nábor vývojářů ve vaší společnosti.

Docker
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
20 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Bash, Linux

Úkol DevOps - Úroveň: Snadné

DevOps | Ubuntu | Trvalé úložiště pro dockerizované aplikace - Účelem této úlohy je ověřit, zda uchazeč umí vytvářet a používat svazky Docker.

Docker
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
20 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Bash, Linux

Úkol DevOps - Úroveň: Snadné

DevOps | CentOs | Trvalé úložiště pro dockerizované aplikace - Účelem této úlohy je ověřit, zda uchazeč umí vytvářet a používat svazky Docker.

DevOps
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
45 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Bash, Linux, DevOps, Docker

Úkol DevOps - Úroveň: Úroveň: Střední

DevOps | Problémy se souborovým systémem (CentOS) - Tato úloha testuje, zda kandidát zná základní pojmy souborových systémů Linux/Unix, jako jsou inody, a testuje jeho schopnost používat nástroje příkazového řádku, jako jsou: find, df, lsof, rm, mount, kill, k odstraňování problémů se souborovým systémem.

Linux
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
47 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Bash, Linux, DevOps

Úkol DevOps - Úroveň: Úroveň: Střední

DevOps | Problémy se souborovým systémem (Ubuntu) - Tento úkol testuje, zda kandidát zná základní pojmy souborového systému Linux/Unix, jako jsou inody, a zda umí používat nástroje příkazového řádku, jako jsou: find, df, lsof, rm, mount, kill, k odstraňování problémů se souborovým systémem.

DevOps
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Bash, Linux, Docker

Úkol DevOps - Úroveň: Úroveň: Střední

Konfigurace a provoz nástroje Docker (Ubuntu) - Instalace a konfigurace nástroje Docker Engine na testovacím serveru.

Linux
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
77 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

posouzení znalostí rozšiřování argumentů v jazyce Bash, určování volného místa, jmenných prostorů v Linuxu, záznamů SOA v DNS, IO streamů v Linuxu a výpočtu vysílání CIDR.

Mezery v kódu

hodnotí, zda uchazeč zná nástroje prostředí Shell, síťové systémy GNU/Linux.

Úkol DevOps

Nastavení zásobníku LAMP (CentOS)

Doporučené role pro otázky při pohovoru s firmou Bash

 • Junior DevOps inženýr
 • Střední inženýr DevOps
 • Senior DevOps inženýr
 • Linuxový inženýr
 • Softwarový inženýr
 • Inženýr DevSecOps

Jak fungují otázky na pohovoru DevSkiller Bash

Tradiční testování pro vývojáře zahrnuje algoritmické testy a výzvy, které ve skutečnosti neodrážejí každodenní práci vývojářů. Díky technologii RealLifeTesting™ to DevSkiller mění. Metodika RealLifeTesting™ je hnací silou našich vývojářských testů. Náborovým pracovníkům umožňuje získat podrobný pohled na každého uchazeče; na jeho dovednosti a silné stránky, stejně jako na jeho slabiny. Díky implementaci RealLifeTesting™ do našich otázek k pohovorům na jazyk Bash můžeme nyní aktivně a kontrolovaně analyzovat znalosti každého uchazeče o práci s jazykem Bash. Pomocí otázek DevSkiller pro pohovory v jazyce Bash můžete posoudit znalosti, schopnost hospodařit s časem a schopnost kódovat u každého z vašich kandidátů.

Klíčové vlastnosti

 • Analyzujte kódovací schopnosti, nejen akademické znalosti.
 • Šetřete čas a peníze díky vzdálenému testování
 • Metodika RealLifeTesting™ nabízí větší uživatelský komfort, kdy kandidáti mohou používat vlastní IDE, klonovat do GIT, spouštět unit testy a přistupovat ke Stack Overflow/GitHub/Google pro výzkum.
 • Implementoval nástroje proti plagiátorství, aby zajistil přesnost testů.
 • Pozorování otázek při pohovoru s Bash v reálném čase
 • Automatizované výsledky, kterým rozumí i netechničtí náboráři.
 • Testy pro juniorské, střední a vyšší pozice

Dovednosti zahrnuté v našich online testech Bash

 • Bash
 • DevOps
 • Linux
 • SHELL
 • Docker
 • Správa systému
 • Vytváření sítí
 • Loutka

Co byste měli vědět o systému Bash

Bash neboli Bourne-Again Shell je interpret příkazového jazyka pro operační systém GNU. Bourne je technologická poklona Stephenu Bourneovi, který stojí za přímým předchůdcem současného unixového shellu, sh.

Bash je výchozí shell poskytovaný operačním systémem GNU. Bash v současné době běží na téměř všech verzích Unixu a několika dalších operačních systémech. Existují nezávisle podporované porty pro Bash v systémech MS-DOS, OS/2 a Windows.

Bash je do značné míry kompatibilní s shellem sh. Obsahuje však také užitečné aspekty jiných shellů, včetně shellu Korn ksh a shellu C csh.

Bash je zamýšlen jako implementace odpovídající části specifikace IEEE POSIX Shell and Tools (IEEE Standard 1003.1). Nabízí funkční vylepšení oproti sh pro interaktivní i programátorské použití.

Líbí se vám, co vidíte, ale chcete víc?

Někdy jsou naši klienti nadšeni z testování DevSkiller, ale zajímá je, zda mohou z našich vývojářských testů získat ještě více. Proto náš tým odborníků navrhl otázky pro pohovory DevSkiller, které jsou zcela přizpůsobitelné.

Průvodce online úlohami DevSkiller umožňuje sestavit vlastní otázky pro pohovor s nástrojem Bash. Můžete si zvolit úroveň obtížnosti, délku jednotlivých otázek a celkovou délku testů a spoustu dalších věcí. Zmínili jsme se, že testy můžete dokonce sledovat v reálném čase?

Všechny naše testy probíhají online, ale náboráři se mohou rozhodnout sledovat testy v reálném čase a sledovat tak pokrok uchazeče, pokud chtějí. Náboráři se také nemusí obávat, že by kandidáti získali neférovou výhodu, protože náš průvodce úlohami má také automatické detektory plagiátorství, které vyhledávají opakované odpovědi a duplicitní kód.

Najděte si svého příštího inženýra Bash ještě dnes díky naší nabídce otázek k pohovorům pro Bash.

Chcete důkaz, že naše online testy Bash fungují?

Možná si myslíte, že naše otázky pro pohovor s Bashovou společností jsou přesně to, co vaše společnost při náboru potřebuje. Nicméně je pochopitelné, že chcete mít jistotu. Podívejte se, co říkají naši dřívější klienti:

Ivana Nikolic - Manažer lidských zdrojů ve společnosti Impac Tech

"Největší výhodou pro uchazeče je, že mohou testy absolvovat podle vlastního uvážení. V případě, že máte kandidáta, který již pracuje a uvažuje o změně kariéry nebo o přechodu do jiné společnosti, je to pro něj také úspora času, protože si nemusí brát volno, aby se zúčastnil mnoha pohovorů při hledání nové pozice."

Olga Bergerová - Vedoucí náborář a specialista na vyhledávání zdrojů ve společnosti CodeValue

"DevSkiller se snadno používá a je přátelský."

Michael Gerwig - Vedoucí inženýrství ve společnosti Ada Health

"DevSkiller nám pomohl ušetřit drahocenný čas na pracovišti u uchazečů, kteří již pravděpodobně vyhovují. Ušetřili jsme 3 hodiny na jednoho kandidáta - tolik času jsme předtím strávili s uchazeči nad technickým úkolem."

Často kladené otázky

Co je RealLifeTestingTM?

Metodika RealLifeTestingTM je základem všech otázek při pohovorech DevSkiller Bash. Je založena na principu, že nejlepší způsob, jak sledovat dovednosti vývojáře, je požádat ho o skutečnou vývojářskou práci. RealLifeTestingTM vytváří replikovanou verzi reality, doplněnou o výzvy a úkoly, v nichž má každý kandidát uspět. Tento druh testování poskytuje náborovým pracovníkům podrobnou a komplexní představu o úrovni dovedností každého uchazeče. Náboráři jsou schopni přesně rozebrat, jakými dovednostmi uchazeč disponuje a v čem mu chybí.

Nejlepší kandidáti musí prokázat jasné znalosti jazyka Bash, využívat zdroje, jako je Stack Overflow, a mít kritické myšlení potřebné k nalezení nejefektivnějšího řešení problémů, se kterými se setkají.

Jaká je doba trvání testu?

Průvodce úlohami DevSkiller obsahuje výchozí nastavení pro všechny naše online testy, včetně doby trvání. Tato nastavení však lze snadno změnit tak, aby vyhovovala potřebám každé společnosti. Může se stát, že budete potřebovat, aby vaše testy byly delší nebo kratší než výchozí nastavení. To záleží na potřebách vaší společnosti.

Jak uchazeči přijímají otázky při pohovoru s firmou Bash?

Hlavní výhodou DevSkilleru je, že všechny naše testy jsou prováděny na dálku a jsou přístupné zcela online. Přes zřejmé pohodlí pro kandidáty, kteří jsou testováni ve svých domovech, je to nesmírně výhodné i pro náboráře. Díky tomu, že není nutné testování přímo v místě náboru, mohou náboráři ušetřit nespočet hodin strávených testováním a vyhodnocováním. Vyhodnocení našich otázek pro pohovor probíhá automaticky, výsledky testů jsou pak prezentovány v jednoduché, automatizované zprávě.

Pro samotné testy pracují uchazeči ve svém oblíbeném IDE a poté projekt naklonují do GIT. Pokud chtějí, mohou použít nejmodernější IDE v prohlížeči DevSkiller. Testy jsou dokončeny, jakmile je uchazeč hotov nebo jakmile vyprší určený čas.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore