CSS interview questions and tests

CSS is a style sheet language designed to describe the appearance of a document created using a markup language, for example, HTML, XHTML or other XML-based languages. Using our CSS interview questions and tests you can verify the skills of web designers and web programmers, regardless of the preferred programming language (PHP, Perl, Java).

The level of questions of DevSkiller CSS interview questions and programming tasks varies from Junior to Senior. In order to pass all the questions and tasks, your candidate has to have the knowledge of some markup language, for example, HTML (HyperText Markup Language) and the basics of developing applications for the web.

Zahrnuté technologie:

Programovací jazyk: HTML, CSS

Rámce a knihovny jazyka Java: Bootstrap, Foundation

Nástroje pro sestavení: NPM

TypeScript
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
51 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Typescript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Reagovat

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML, CSS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Kompletní aplikace pro správu filmů pomocí React Hooks implementací správy stavu do stávajících pohledů.

.NET
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
49 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí .NET, C#, Vzory zpráv, WCF, Webové aplikace a webové služby, Windows Communication Foundation, Metadata

Mezery v kódu

hodnocení znalostí HTML, HTML5, CSS

Programování - Úroveň: těžká

.NET | Služba WCF pro dešifrování RSA - Dokončení implementace rozhraní WCF, které umí dešifrovat a ověřovat data zašifrovaná pomocí RSA.

JavaScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
62 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Redux

Mezery v kódu

hodnocení znalostí HTML, HTML5, CSS

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Redux Selektory | Školení HR oddělení - Implementujte správně reduktory a selektory reduxu.

JavaScript
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
85 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Programování - Úroveň: těžká

HTML/CSS | Domovská stránka - Doplňte definice vlastností CSS, aby se před zobrazením domovské stránky zobrazil příslušný načítací panel.

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Funkční memoizace - Napište dvě verze obecného memoizačního mechanismu.

Vue.js
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, HTML, CSS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Vue.js | Poznámky ke kalendáři - Implementujte aplikaci, pomocí které může uživatel přidat poznámku k datu, které si vybere z kalendáře.

JavaScript
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
57 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí ES6, JavaScript, HTML, CSS, Přístupnost

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Funkční memoizace - Napište dvě verze obecného memoizačního mechanismu.

PHP
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
60 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Mezery v kódu

hodnocení znalostí SQL

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Přístupnost webu

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

PHP | Úložiště kategorií - Implementujte dotazy PDO, které uživatelům vrátí platné výsledky o filmech.

HTML
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
133 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí AJAX, JavaScript, Vývoj webových stránek, ES6, Typescript, CSS, HTML

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Social Media Queries | Find friends by name - Implementujte funkci pro vyhledání přátel uživatele podle jeho jména.

Programování - Úroveň: těžká

CSS/HTML - Navigační lišta Flexbox - Kompletní definice CSS a použití Flexboxu k rozvržení komponent.

PHP
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
41 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Mezery v kódu

hodnocení znalostí SQL, CSS, HTML

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript

Úloha programování - Úroveň: Snadné

PHP | Faker | Základní manipulace s daty - Implementujte všechny metody třídy app/Faker.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
168 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS, HTML

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Django | Žádost o dovolenou | Základní CRUD - Dokončení aplikace pro správu žádostí o dovolenou zaměstnanců pomocí frameworku Django.

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Social Media Queries | Find potential likes - Implementujte funkci pro vyhledání knih, které jsou považovány za potenciální lajky.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS, HTML

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | Django | Směnárenská služba - Dokončení implementace služby Django aplikace pro směnu měn od modyfing CBV zobrazení a dokončení logiky služby.

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Analyzátor objednávek | Zjištění průměrného objednaného množství pro každý den v týdnu - Implementujte metodu, která bude analyzovat soubor dat o objednávkách a vrátí mapu s průměrným objednaným množstvím produktu pro každý den v týdnu.

JavaScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
95 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS, HTML

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Analyzátor objednávek | Zjištění průměrné hodnoty objednávky pro každý den v týdnu - Implementujte metodu, která vrátí mapu s názvem dne v týdnu jako klíčem a průměrnou celkovou hodnotou objednávky.

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

HTML/CSS - Navigační panel Flexbox - Kompletní definice CSS a použití Flexboxu k rozvržení komponent

CSS
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
22 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS

Mezery v kódu

vyhodnocování znalostí HTML

Úloha programování - Úroveň: Snadné

CSS | Základní stylování DIV - Upravit CSS stylů pomocí základních pravidel a vlastností CSS. Vezměte prosím na vědomí, že tento úkol lze dokončit pouze v IDE v prohlížeči.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Aplikace Galerie - Dokončení implementace funkce CRUD pomocí CBV.

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML, WCAG 2.0, Přístupnost webu, CSS

In addition, check out these JavaScript programming questions.

CSS interview questions

DevSkiller prepares CSS interview questions to aid recruiters in hiring CSS developers. Our tests present developer candidates with CSS challenges that are structured to accurately screen their CSS skills and find the right candidate for the role. DevSkiller prepares CSS interview questions for experienced candidates, as well as mid-level and junior developers.

DevSkiller CSS interview questions are unique in that they are powered by the RealLifeTesting™ methodology. RealLifeTesting™replicates the real-world scenarios CSS developers encounter in their everyday work, and presents them with appropriate CSS tasks to work on. DevSkiller CSS interview questions can save you time and money in your search for a new CSS developer.

Recommended roles for our CSS interview questions

 • Webový vývojář
 • Front end developer
 • Full-stack vývojář
 • Vývojář CSS
 • Mladší vývojář front end
 • Middle front end developer
 • Senior front end developer
 • Grafický designér

How DevSkiller CSS interview questions work

Our CSS interview questions allow recruiters to analyze an applicant’s CSS skills, within a predetermined test environment. RealLifeTesting™ allows developers to accurately demonstrate their CSS knowledge, coding ability, problem-solving, and time-management skills.  RealLifeTesting™ offers a much more accurate way of assessing developers than traditional algorithmic tests. One of the great additional benefits of DevSkiller testing is that tests are carried out remotely, saving time and money.

Klíčové vlastnosti

 • Analyzujte kódovací schopnosti, nejen akademické schopnosti.
 • CSS interview questions are accessed remotely saving time and money
 • Metodika RealLifeTesting™ nabízí větší uživatelský komfort, kdy kandidáti mohou používat vlastní IDE, klonovat do GIT, spouštět unit testy a využívat Stack Overflow/Github/Google pro výzkum.
 • Anti-plagiarism tools ensure test accuracy
 • Sledování testů v reálném čase
 • Automatizované výsledky, kterým rozumí i netechničtí náboráři.
 • Testy pro juniorské, střední a vyšší pozice

Skills covered with DevSkiller CSS interview questions

 • CSS
 • ES6
 • Funkční
 • Html
 • JavaScript
 • Přístupnost
 • WCAG 2.0
 • Přístupnost webu
 • PDO
 • AJAX
 • Sliby
 • Vývoj webových stránek

What to look for in a CSS developer

CSS (Cascading Style Sheets) provides a standard definition for how elements on a page appear. This allows developers to define a standard look on a page so that whenever they create a new element, all of the same design standards remain intact. This means that new elements like colors and fonts, will be consistent across the page. CSS and HTML together make up much of the bulk of the World Wide Web, so your developer needs to know more than just the basic CSS skills.

The basics of CSS are actually quite simple, but some areas require extra effort. For instance, basic coding in CSS is easy, but it can be time-consuming, so frameworks are in place to speed up the process. Your CSS developer will need to have a good knowledge of these frameworks. The most popular Frameworks are Bootstrap (v4) and Foundation (latest version 6).

Your candidate should also be up to date with the latest version of CSS and should be aware of the modules and new selectors introduced in CSS 3.

It is vital that your CSS developer is knowledgeable when it comes to various aspects of the front end tech stack, other than the frameworks listed above. This includes knowledge of the CSS preprocessors, tooling, and CSS animations. It will also be beneficial if they can tell you a little about the CSS Flexbox model, CSS grid, and CSS Box model, all varying components that make up the knowledge of any good CSS developer.

Líbí se vám, co vidíte, ale chcete víc?

It is perfectly acceptable to think that DevSkiller CSS interview questions sound great, but to still want to get more out of them. Maybe you want to test your applicants with your own custom made CSS interview questions? No problem.

The DevSkiller online task wizard comes prepared with default settings and ready to take CSS  CSS interview questions, but you can also build your own customizable tests. This option allows you to take DevSkiller testing further. You can choose the languages you assess, allocate a specific time limit, and even set the difficulty level of each question about CSS.

Want proof that CSS interview questions work?

It can be nerve-wracking deciding the best way to invest your company’s money, after all, investment in our screening tool is a big decision for every business. If you’re still unsure, read what some of our customers have to say:

Julien Gauthiez - Manažer pro získávání talentů v regionu EMEA ve společnosti Criteo

"Používáme DevSkiller na 15 místech v našich 3 regionech (USA/APAC/EMEA). Máme 7 častých uživatelů v TA (náboráři) napříč našimi regiony a naši uživatelé z řad technických náborářů se střídají podle aktuálních potřeb. Více než 30 se jich jednou přihlásilo do platformy, aby si prohlédli zadání nebo vytvořili test."

Richard Williams - viceprezident pro inženýrství ve společnosti Plutora

"Díky automatizaci fáze screeningu se nám podařilo snížit počet pohovorů o 50%. Zároveň je nyní kvalita kandidátů, kteří se dostanou do fáze pohovoru, mnohem vyšší. DevSkiller dodává našemu procesu náboru technických pracovníků další vrstvu kvality."

Magdalena Rogóż - Zástupce marketingového manažera ve společnosti Kodilla

"Používání DevSkilleru k vyhodnocování testů je 2krát úspornější a zároveň poskytuje našim studentům mnohem lepší testy a připravuje je na budoucí přijímací testy."

Často kladené otázky

Do I need to be a programmer to use DevSkiller CSS interview questions?

Devskiller CSS interview questions are deliberately designed to be as simple to use as possible. Our aim is for non-technical recruiters to be able to efficiently hire developers to fill even the most experienced developer positions. Our CSS interview questions are prepared by our experts to allow non-technical users to send out tests and verify the CSS skills of candidates of any level of expertise.

Co děláte s plagiátorstvím?

At DevSkiller we take plagiarism seriously and take every precaution to make sure the results of our CSS interview questions are trustworthy. We implement a number of tools to assess candidates for cheating, including screen recording and a range of social listening tools. Our automatic plagiarism detector also checks the code a candidate has entered against previous answers in our database and if there is a match, it is because the candidate has cheated.

What do candidates think of our CSS interview questions?

At DevSkiller the feedback we receive from developer candidates for our online tests is overwhelmingly positive. Candidates love the structure of our tests and like that they are being given a chance to prove their actual CSS skills, rather than simply being tested on algorithms. Occasionally candidates can be a little apprehensive at first, but this is usually because they have taken academic algorithmic tests in the past, that don’t test the skills they use day to day and they expect DevSkiller testing to be similar. Once they realize the difference, they relish having the opportunity to show what they can do.

Jaká je doba trvání testu?

The duration of each CSS test depends on your preferences. DevSkiller testing comes with in-built default settings, or if you prefer you customize your tests and set your own test duration. It is also possible to set time limits for individual questions within the tests themselves.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore