návrhové vzory

design patterns online coding tests & interview questions

.NET
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
36 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí .NET, C#

Úloha programování - Úroveň: Snadné

.Net | Aplikace pro předpověď počasí - Dokončení implementace návrhového vzoru Observer v aplikaci pro předpověď počasí.

PHP
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
87 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

Ověřit znalosti PHP: DateTime, Fluent API, filter_var, Vynechání závěrečné značky, Získání konfiguračních hodnot PHPa Použití výrazu "explodovat

Programovací úkol

Implementace Vzor pozorovatele ve třídách RaceGame/ScoringBoard implementovat Řetězec odpovědnosti ve třídě Card, implementujte zadaný rozhraní ve třídě PlayersList a přidejte kód na místa anotováno pomocí @todo

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore