Otázky k pohovorům pro Golang

DevSkiller poskytl otázky k pohovorům pro Golang, aby pomohl personalistům najímat ty nejlepší vývojáře pro Golang. Náš specializovaný tým vytvořil řadu testů Golang zaměřených na nábor vývojářů juniorní, střední a seniorní úrovně.

Otázky na pohovory DevSkiller Golang se od ostatních testů pro vývojáře liší metodikou RealLifeTesting™. Tento ojedinělý způsob testování nám umožňuje hodnotit dovednosti kandidáta spíše prostřednictvím reálných problémů než algoritmických hádanek. Najít příštího vývojáře Golangu je snadné díky naší nabídce otázek k pohovorům pro Golang.

Podívejte se na související testy kódování - Otázky k pohovoru DevOps

Golang
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
90 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Programování - Úroveň: těžká

Golang | Aplikace pro zasílání zpráv - Implementujte aplikaci odpovědnou za doručování SMS zpráv klientům pomocí externího poskytovatele SMS služeb. Služba má vysoké požadavky na odolnost a souběžnost.

Doporučit role pro DevSkiller Golang otázky k pohovoru

 • Inženýr backendového softwaru
 • Full-stack vývojář
 • Juniorský vývojář Golangu
 • Střední vývojář Golangu
 • Starší vývojář jazyka Golang
 • Inženýr backendu Golang
 • Inženýr DevOps

Jak fungují naše otázky k pohovorům pro Golang

Otázky k pohovorům DevSkiller Golang jsou založeny na metodice RealLifeTesting™. Tato metodika funguje tak, že uchazeči odpovídají na otázky a řeší problémy podobné těm, které by museli řešit ve své skutečné roli. Doby odříkávání starých kódovacích vzorců nebo řešení algoritmických hádanek jsou minulostí. Naše jedinečná metoda testování poskytne pravdivý a objektivní pohled na skutečné dovednosti vašeho kandidáta v oblasti Golangu, včetně dovedností kódování, kritického myšlení a řízení času.

Klíčové vlastnosti

 • Získejte přehled o skutečných schopnostech vašeho kandidáta v oblasti kódování, nejen o jeho akademických znalostech.
 • Pohodlné vzdálené testování, které lze kdykoli odeslat kamkoli na světě.
 • Metodika RealLifeTesting™ nabízí větší uživatelský komfort, kdy kandidáti mohou používat vlastní IDE, klonovat do GIT, spouštět unit testy a využívat Stack Overflow/Github/Google pro výzkum.
 • Robustní nástroje, které zabraňují plagiátorství a zajišťují přesnost testů
 • Pozorovat provádění testů uchazečem v reálném čase.
 • Automatizované výsledky pro netechniky
 • Testy Golangu pro juniorské, střední a seniorské vývojáře Golangu

Dovednosti zahrnuté v našich otázkách k pohovorům pro Golang

 • Goroutines
 • Golang
 • ROZHRANÍ REST API
 • Regulární výrazy

Co je Golang?

Golang, nebo jednoduše Go, je jedním z nejmladších programovacích jazyků. Byl vytvořen pro programátory pracující na velkých projektech. Důvodem prvního vydání jazyka Golang v roce 2012 byla snaha vytvořit programovací jazyk, který by byl mnohem jednodušší na používání než do té doby používané jazyky.

Jazyk používá jednoduchý kód a implementuje malý počet již známých konceptů z jiných jazyků, což vývojářům usnadňuje jeho osvojení.

Golang byl vytvořen speciálně s ohledem na velké projekty. Mnoho velkých společností, jako například Google nebo Uber, používá Golang, protože složité projekty lze dokončit rychle a relativně snadno. Díky své konstrukci snižuje riziko výskytu chyb a je založen na jednoduchém principu, že pro každý problém by mělo existovat pouze jedno řešení. To umožňuje spolupráci velkých týmů a v konečném důsledku zrychluje a zefektivňuje práci s kódem.

Golang je v mnoha ohledech velmi podobný programovacímu jazyku C, ale nemá stejné nevýhody.

Pokud jde o hledání vhodných vývojářů Golang, DevSkiller vám pomůže zúžit hledání a vybrat pouze ty správné kandidáty na danou pozici. Naše nabídka otázek k pohovorům pro Golang je speciálně navržena tak, aby se zaměřila na přesné dovednosti, které vývojář Golangu potřebuje.

Sestavte si vlastní otázky pro pohovor v jazyce Golang

Průvodce úlohami DevSkiller vám umožní přizpůsobit naše otázky pro pohovor o Golangu tak, aby přesně vyhovovaly vašim požadavkům. Rozsah, obtížnost, délka trvání testu a testovaný jazyk, to vše jsou prvky našich kódovacích testů, které lze v případě potřeby snadno změnit. Pokud chcete, můžete své kandidáty pozorovat v reálném čase a implementujeme nástroje proti plagiátorství, abychom zajistili ověřené výsledky. Díky testům DevSkiller Golang je nábor vývojářů jednoduchý.

Líbí se vám vzhled našich otázek k pohovorům pro Golang, ale potřebujete důkaz?

Pokud máte zájem poslat první pozvánku na testování kódování v jazyce Golang, ale stále nejste 100% přesvědčeni, nezoufejte. Je naprosto rozumné chtít důkaz, že naše testy Golang fungují. Podívejte se na následující případovou studii:

Aliz

Technologie Aliz poskytují řešení, která pomáhají společnostem, jež chtějí získat přehled o svých obchodních postupech a optimalizovat je.

Při náboru Aliz poskytoval uchazečům testy, které měli vyplnit doma, a poté následoval technický pohovor. Nejprve nebyl stanoven pevný termín pro vyplnění testů, což zpomalovalo práci. Také vyhodnocení těchto testů vyžadovalo hodně času, což dále zpomalovalo postup.

Nakonec do svého náborového procesu zavedli testování DevSkiller a zaznamenali okamžité výsledky. Aliz dokázal snížit počet technických pohovorů o 25%.

Společnost Aliz má nyní mnohem nižší míru vyřazených kandidátů a implementovala DevSkiller do tří svých webů.

"Díky DevSkillerovi jsme zaznamenali 50% nárůst počtu kandidátů, kteří zůstávají v přípravě ve fázi screeningu. Automatizovaná korekce úkolů pro nás mění pravidla hry."

 Vivien Szalai, Náborář ve společnosti Aliz

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá nastavení otázek pro pohovor DevSkiller Golang?

Odesílání prvních testů Golang můžete zahájit ihned po nastavení účtu. Máme širokou škálu připravených testů, které vyhovují jakékoli úrovni pokročilosti. V případě potřeby můžete výchozí nastavení změnit, ale těžkou práci už jsme udělali za vás.

Co si kandidáti myslí o otázkách na pohovory DevSkiller Golang?

Reakce vývojářů na naše testy Golangu jsou vesměs velmi pozitivní. Pro vývojáře jsou naše testovací metody odlišné od kódovacích výzev a algoritmických hádanek, na které jsou zvyklí. Ty totiž přesně neměří skutečné vývojářské dovednosti vývojářů. Když vidí, že náš přístup k testování vývojářů je jiný, mohou mít někteří zpočátku trochu obavy. Jakmile si však uvědomí, že jim nabízíme možnost skutečně prokázat své dovednosti, pak je jejich reakce veskrze pozitivní.

Vývojářům se líbí, že testy DevSkiller Golang používají běžné kódovací nástroje a konvence, jako je unit testing a klonování do GIT z osobního IDE. Oceňují, že naše testy přesněji odrážejí skutečnou práci, kterou dělají, a že mohou konečně prokázat své dovednosti ve férovém prostředí.

Jak zabráníte plagiátorství v testech Golangu?

Zavádíme řadu přísných nástrojů proti plagiátorství, jejichž cílem je eliminovat každého, kdo se snaží získat neférovou výhodu. Naše detektory plagiátorství kontrolují kód zadaný kandidátem, délku trvání otázky a způsob, jakým byly jednotlivé otázky zodpovězeny, a hledají anomálie. Všechny odpovědi zadané kandidátem jsou také automaticky porovnávány s každou odpovědí, která byla kdy v našem systému zaznamenána. Pokud je shoda, bude označena a my můžeme kategoricky potvrdit, že odpověď byla plagiátem.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore