html

HTML online tests interview questions and
Front-end developers are responsible for whatever has a visual presence users interact with. Traditionally, they are comfortable both with design and coding, which means they use HTML and CSS.

Assessing HTML cannot be carried out successfully without technical screening software. If you are searching for a front-end developer, you’ve come to the right place! DevSkiller HTML interview questions and tests test HTML proficiency in a quick and efficient way to ensure the quality of the candidate hired.

Start a free trial or simply log in to our platform to check the tasks and questions which we’ve prepared for the Hypertext Markup Language.

Zahrnuté technologie:
Programovací jazyk: HTML, CSS

HTML and CSS frameworks and libraries: Bootstrap, Foundation

Nástroje pro sestavení: NPM

TypeScript
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
51 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Typescript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Reagovat

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML, CSS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Kompletní aplikace pro správu filmů pomocí React Hooks implementací správy stavu do stávajících pohledů.

.NET
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
49 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí .NET, C#, Vzory zpráv, WCF, Webové aplikace a webové služby, Windows Communication Foundation, Metadata

Mezery v kódu

hodnocení znalostí HTML, HTML5, CSS

Programování - Úroveň: těžká

.NET | Služba WCF pro dešifrování RSA - Dokončení implementace rozhraní WCF, které umí dešifrovat a ověřovat data zašifrovaná pomocí RSA.

JavaScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
62 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Redux

Mezery v kódu

hodnocení znalostí HTML, HTML5, CSS

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Redux Selektory | Školení HR oddělení - Implementujte správně reduktory a selektory reduxu.

JavaScript
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
85 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Programování - Úroveň: těžká

HTML/CSS | Home Page - Complete CSS property definitions so the page displays the appropriate splash loader screen before it displays the home page.

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Functional memoization - Write the two versions of generic memoization mechanism.

QA
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
53 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí QA, .NET, C# a Selen

Mezery v kódu

hodnocení znalostí QA, .NET, C# a Selen

Úloha programování - Úroveň: Snadné

QA | .NET, Selenium | Firefox Driver | Selenium testy pro přihlašovací stránku - Implementujte seleniové testy pro přihlašovací stránku: zkontrolujte komponenty HTML, styly CSS, nastavte hodnotu vstupních polí a klikněte na tlačítko na stránce.

Angular 2+
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
53 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Angular2+, JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Angular 2+ | Router Řízení přístupu podle rolí - Připravte si jednoduchý RBAC pro trasy a komponenty.

Vue.js
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Vue.js

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Vue.js | Contact Form - Finish the form so it has all the following features: user can log in, so name and email are filled-in after the form is sent a 'Thank You' message should appear.

Vue.js
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, HTML, CSS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Vue.js | Calendar Notes - Implement an application with which the user can add a note for a date they choose from a calendar.

JavaScript
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
57 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí ES6, JavaScript, HTML, CSS, Přístupnost

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Functional memoization - Write the two versions of generic memoization mechanism.

PHP
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
60 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Mezery v kódu

hodnocení znalostí SQL

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Přístupnost webu

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

PHP | Úložiště kategorií - Implementujte dotazy PDO, které uživatelům vrátí platné výsledky o filmech.

HTML
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
133 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí AJAX, JavaScript, Vývoj webových stránek, ES6, Typescript, CSS, HTML

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Social Media Queries | Find friends by name - Implement a function to find user's friends by their name.

Programování - Úroveň: těžká

CSS/HTML - Flexbox navigation bar - Complete CSS definition and use Flexbox to layout components.

PHP
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
41 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Mezery v kódu

hodnocení znalostí SQL, CSS, HTML

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript

Úloha programování - Úroveň: Snadné

PHP | Faker | Základní manipulace s daty - Implementujte všechny metody třídy app/Faker.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
168 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS, HTML

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Django | Žádost o dovolenou | Základní CRUD - Dokončení aplikace pro správu žádostí o dovolenou zaměstnanců pomocí frameworku Django.

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Social Media Queries | Find potential likes - Implement a function to find books which are considered as potential likes.

Python
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS, HTML

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Python | Django | Směnárenská služba - Dokončení implementace služby Django aplikace pro směnu měn od modyfing CBV views and completing service logic.

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Orders analyzer | Find an average ordered quantity for every weekday - Implement a method that will analyze orders dataset and return a map with average ordered quantity of a product for every weekday.

Reagovat
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
55 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí ES6, JavaScript, HTML, JS, Reagovat, Vývoj webových stránek

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | React | Contact Form - Finish the form so it has all following features: user can log in, so name and email are filled-in, after form is sent a Thank You message should appear.

JavaScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
95 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS, HTML

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Analyzátor objednávek | Zjištění průměrné hodnoty objednávky pro každý den v týdnu - Implementujte metodu, která vrátí mapu s názvem dne v týdnu jako klíčem a průměrnou celkovou hodnotou objednávky.

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

HTML/CSS - Flexbox navigation bar - Complete CSS definition and use Flexbox to layout components

Java Script
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
80 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Java | Správce letů | Implementace aplikace, která je zodpovědná za správu dat o letech

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | React | Kontaktní formulář - Optimalizace vyplňovacího formuláře pro uživatele webu

CSS
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
22 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí CSS

Mezery v kódu

vyhodnocování znalostí HTML

Úloha programování - Úroveň: Snadné

CSS | Základní stylování DIV - Upravit CSS stylů pomocí základních pravidel a vlastností CSS. Vezměte prosím na vědomí, že tento úkol lze dokončit pouze v IDE v prohlížeči.

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | Aplikace Galerie - Dokončení implementace funkce CRUD pomocí CBV.

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML, WCAG 2.0, Přístupnost webu, CSS

In addition, check out these JavaScript coding interview questions.
HTML online tests
DevSkiller’s expert team prepares ready-made HTML online tests to assist recruiters in finding the best Front end developers. Each HTML online test is designed to challenge the skills of junior, middle, and senior-level HTML developers.

What sets a DevSkiller HTML online test apart from conventional algorithmic tests, is that we implement the RealLifeTesting™ methodology. This unique means of developer testing presents candidates with a realistic simulation of their everyday work and then challenges are set to test their responses. A DevSkiller HTML online test is an effective tool when it comes to developer screening, meaning recruiting a developer has never been simpler.
Recommended roles suited to an HTML online test

Junior HTML developer
Middle HTML developer
Senior HTML developer
Vývojář HTML/CSS
Front end developer 
Web designer
Vývojář softwaru
Vývojář celého balíku
UX/UI designer
Web analyst
Technical consultant

How does an HTML online test work
Each DevSkiller HTML online test is specially designed to provide recruiters with valuable insight into a candidate’s HTML skills. Using RealLifeTesting™ to replicate the developer’s work environment, we present each candidate with real-world problems to solve. Each HTML online test is assessed based on the candidate’s coding skills, problem-solving ability, time-management skills, and critical thinking. 
Key features of an HTML online test

An HTML online test measures a candidate’s coding skills, not just academic knowledge
RealLifeTesting™ methodology offers a greater user experience where candidates can use their own IDE, clone to Git, run unit tests, and access Stack Overflow/GitHub/Google for research
Anti-plagiarism tools to ensure test accuracy
Automatizované výsledky, kterým rozumí i netechničtí odborníci.
An HTML online test can assess all levels of experience

Skills covered by an HTML online test

HTML
HTML 5

What to look for in HTML developers
HTML, along with CSS, is one of the most fundamental coding languages out there. In fact, HTML is used so abundantly that the majority of developers have at least a basic understanding of it. The problem with a programming language being so widely used is that it can be easy to find a developer who can use HTML, but harder to narrow the search down to finding the right one. In fact, often an HTML developer is not even a stand-alone position and is just one of the skills of a front end or full-stack developer.

While the basics might be simple, advanced applications in HTML require in-depth skill and understanding. A DevSkiller HTML online test will go a long way towards helping you filter out the less qualified candidates, but it will be helpful if you know what to look for in an HTML developer.

It is important to find out how knowledgeable and up to date your candidate is with regards to various components of front end tech stack. This will include HTML frameworks like Bootstrap (v4) and Foundation (v6).

An essential skill your developer should possess is to be able to view web pages or applications from the user’s perspective (UX). Knowledge of Responsive Web Design (RWD) is another important technique it would be useful to possess. Other than that, it might also be helpful if your candidate can possess an understanding of a11y (accessibility), relating to how websites are built to account for people with disabilities. 
Build your own custom HTML online test
Perhaps you’re interested in implementing a DevSkiller HTML online test into your recruitment process, but you would like to get more out of them. No problem. The DevSkiller online task wizard comes ready-prepared with default tests, but if you like, you can build your very own custom tests. In this way, you can choose the language you assess, the types of technologies covered, and even the difficulty level.  Best of all, tests are carried out remotely meaning you can send test invitations to candidates all over the world. 
Want to be sure an HTML online test will work?
At DevSkiller, we think introducing an HTML online test into your screening process is exactly what your company needs to start hiring great HTML developers, but of course, we are going to say that. Instead of taking our word for it, check out what some of our customers have to say:
Sabu Pappu - Vedoucí oddělení získávání talentů ve společnosti Veriday
"Snížili jsme počet odmítnutých technologií, což je skvělé. Po implementaci DevSkilleru jsme v tomto bodě zaznamenali zlepšení o 25%. Platforma nám skutečně pomáhá posuzovat programátorské dovednosti kandidátů a poskytuje logický přístup k dovednostem IT odborníků při řešení problémů. DevSkiller nám ušetřil spoustu času při náběhu a pomohl nám pozvat kvalitní kandidáty, kteří se dobře osvědčili v testu, což nakonec zlepšilo kritéria výběru."
Patrycja Kiljańska - Specialista na získávání talentů ve společnosti Spartez
"Nahradili jsme interní řešení náročné na údržbu řešením DevSkiller. Náš proces vypadá stejně, ale produkt nám poskytuje lepší výkon. Výsledky se také mnohem snadněji vyhodnocují."
Richard Williams - viceprezident pro inženýrství ve společnosti Plutora 
"Díky automatizaci fáze screeningu se nám podařilo snížit počet pohovorů o 50%. Zároveň je nyní kvalita kandidátů, kteří se dostanou do fáze pohovoru, mnohem vyšší. DevSkiller dodává našemu procesu náboru technických pracovníků další vrstvu kvality."
Často kladené otázky
What is RealLifeTesting™ ?
The RealLifeTesting™ methodology forms the basis of each DevSkiller HTML online test. This unique testing methodology provides recruiters with a holistic view of each candidate’s HTML skillset.

At its core, RealLifeTesting™ is based on the concept that the best way to evaluate a developer’s skills is by presenting them with challenges similar to the work they do every day. A DevSkiller HTML online test requires each candidate to build full project apps or add features to existing apps, similar to what they’ll be doing once they’re hired. To progress, candidates will need to demonstrate their knowledge of HTML coding, be able to use resources like Stack Overflow to find solutions, and show decision-making skills to find the best solutions to the problems they encounter. 
How is an HTML online test evaluated?
Once a candidate is finished with their  HTML online test, the DevSkiller platform automatically gets to work on assessing the results. An automatically generated report is then produced that is designed to be as easy to follow as possible, so that even non-technical recruiters can understand the results. Candidates are evaluated on whether the solutions they have provided would run, the quality of the code they have provided including checking for errors, and how the solution would perform in edge cases. DevSkiller also implements a number of robust anti-plagiarism tools to ensure candidates cannot gain an unfair advantage and to maintain test accuracy.
How do candidates take an HTML online test?
Each HTML online test can be accessed remotely, from anywhere in the world. This is a great advantage to recruiters, as it saves countless hours and money spent on in-house testing.

With DevSkiller, all the recruiter has to do is send the candidate a test invite and they can begin their assessment whenever they have the time. To make sure recruiters aren’t left waiting around, test invites can be made available for only a specific amount of time.

When actually taking the test, the candidate has the option of using DevSkiller’s own state of the art in-browser IDE, or they can complete the project on their favorite IDE and clone the project to GIT. Candidates are also able to run unit tests to make sure their solutions work the way they intend. Once an HTML online test is completed, the test is automatically evaluated and an easy to follow report is sent to the recruiter. DevSkiller testing is designed to make the whole developer screening process as quick and as automated as possible.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore