Otázky a testy k pohovorům o kódování v jazyce JavaScript

JavaScript is a must-have for every front-end developer. The tasks of the front-end developer nowadays require using a wide range of tools and knowing multiple programming languages. You can check the skills of your candidate using our JavaScript coding interview questions and tests to have a good understanding of how proficient they are.

The developer has to combine the knowledge of JavaScript with at least one of the popular frameworks like Angular, React or Vue. With DevSkiller JavaScript coding test interview questions and tests you can identify developers with the exact skill set you need to grow your company.

JavaScript Coding test Interview Questions:

Programovací jazyk: JavaScript

Java frameworks and libraries: Angular, AngularJS, React, Ember, Backbone, Meteor, jQuery and others

Nástroje pro sestavení: NPM, Gulp, Bower

Reagovat
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
96 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Reagovat,

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Reagovat, ES6

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Contact Form - Dokončení implementace jednoduché formulářové aplikace React.

zabezpečení
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
46 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Matematika, Pravděpodobnost, Měkké dovednosti, Kybernetická bezpečnost, Zranitelnosti, Zabezpečení webu

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Kybernetická bezpečnost, Netcat, Obrácená skořápka, Nmap, Portscan, Curl, Heslo, Ochrana

Testovací úloha - Úroveň: Snadné

Kybernetická bezpečnost | XSS Pastebin - V této soutěži má soutěžící za úkol vytvořit stránku pastebin, která je náchylná na zranitelnost XSS na portálu správce. Ta útočníkovi umožňuje vydávat se za správce bez znalosti správných přihlašovacích údajů.

JavaScript
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
46 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Office Game - Tic Tac Toe - Finish a modified version of the popular TicTacToe game.

JavaScript
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
51 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Word search - Initialize the WordSearch object to hold the letterGrid and implement the find method that will search a given grid in all directions.

Reagovat
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
39 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JS, JavaScript, Reagovat

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Reagovat

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Search-Engine Application - Implement an application to search and filter products in an online shop.

Node.JS
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
87 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Node.JS

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Node.JS, SQL

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Node.JS | Rest API | Zpravodajská backendová služba - Implementace zpravodajské backendové služby vytvořené v Node.JS pomocí Vanilla JS včetně zápisu autorizace a Rest API.

TypeScript
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
51 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Typescript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Reagovat

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML, CSS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Kompletní aplikace pro správu filmů pomocí React Hooks implementací správy stavu do stávajících pohledů.

JavaScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
62 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Redux

Mezery v kódu

hodnocení znalostí HTML, HTML5, CSS

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Redux Selektory | Školení HR oddělení - Implementujte správně reduktory a selektory reduxu.

React Native
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
107 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí React Native

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, React Native

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

React Native | Cheeper - nová aplikace pro sociální sítě - Dokončení implementace tak, aby bylo možné provádět základní socializaci.

Angular
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
77 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Angular, JavaScript, Typescript

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Angular | Notepad App - Kompletní jednoduchá aplikace pro poznámky využívající poskytnutou službu NotesService pro ukládání a čtení poznámek.

TypeScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
73 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Typescript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Typescript

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

TypeScript | NestJS | My Barista App - Doporučení kávy - Implementace služby NestJS REST pro hodnocení a doporučování druhů kávy.

TypeScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
62 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Typescript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Typescript

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

TypeScript | NestJS | My Barista App - Výpis hodnocených druhů kávy - Implementace služby NestJS REST pro hodnocení a doporučování druhů kávy.

TypeScript
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
46 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Typescript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Typescript

Úloha programování - Úroveň: Snadné

TypeScript | NestJS | My Barista App - Získání hodnocení typu kávy - Implementace nové funkce pro výpis dříve hodnocených typů kávy ve službě NestJS REST pro hodnocení typů kávy.

Selen
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
81 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí QA, .NET, C#, Selen

Mezery v kódu

hodnocení znalostí QA .NET, C#, Selen

Programování - Úroveň: těžká

QA | .NET | Selenium, C#, JavaScript | Testování domovských stránek - Implementujte řešení založená na znalostech testování cookies a metod JavaScriptu ze Selenia pomocí C# a kontroly karet prohlížeče ze Selenia.

Node.JS
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
41 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Node.JS

Mezery v kódu

hodnocení znalostí JavaScript, Node.JS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Node.JS | File system - Use NodeJS to read/write files in sync and async way, list directories recursively.

Angular
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
85 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Angular, JavaScript

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Angular, NgRx | Service Station - Implementujte správu stavu založenou na NgRx s vedlejšími efekty a entitami.

JavaScript
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
85 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Programování - Úroveň: těžká

HTML/CSS | Home Page - Complete CSS property definitions so the page displays the appropriate splash loader screen before it displays the home page.

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Functional memoization - Write the two versions of generic memoization mechanism.

Angular
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
101 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Angular, JavaScript

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Angular, JavaScript

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Angular | Reaktivní formuláře - Příprava registračního formuláře pomocí reaktivních formulářů

Angular 2+
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
53 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Angular2+, JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí HTML

Programování - Úroveň: těžká

JavaScript | Angular 2+ | Router Řízení přístupu podle rolí - Připravte si jednoduchý RBAC pro trasy a komponenty.

Vue.js
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, Vue.js

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

JavaScript | Vue.js | Contact Form - Finish the form so it has all the following features: user can log in, so name and email are filled-in after the form is sent a 'Thank You' message should appear.

TypeScript
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Typescript

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

TypeScript | Selektory Redux | HR oddělení - Implementujte selektory Redux, které budou zpracovávat data HR. Implementace bude testována na základě snapshot testů.

Vue.js
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
65 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí JavaScript, HTML, CSS

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Vue.js | Calendar Notes - Implement an application with which the user can add a note for a date they choose from a calendar.

Angular
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
58 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Angular2+, JavaScript, rxjs

Úloha programování - Úroveň: Snadné

JavaScript | Angular 2+ | Virtuální držitel obchodní karty - propojení komponent virtuálního držitele karty pomocí služby, RxJS a Angularů @Input.

The best JavaScript programming questions for a JavaScript software developer:

Recommended roles for JavaScript developers include:

 • Webový vývojář
 • Vývojář celého balíku
 • Front end developer
 • Vývojář WordPressu
 • Full stack engineer
 • Juniorní webový vývojář
 • Junior front end developer
 • Front end engineer
 • JavaScript Developer
 • Mean stack developer
 • React developer
 • Angular vývojář

How our online JavaScript tests and JavaScript coding questions work

Using the RealLifeTesting™ methodology, DevSkiller’s online JavaScript coding interview questions help put your candidate in a natural environment to examine their coding skills. Give them access to all the tools they need to complete a range of tasks that they’d face regularly as a developer in your company.

Create deadlines and build a range of scenarios and tasks to help measure and assess your candidates’ problem-solving and technical thinking. Pick from JavaScript coding interview questions in React, Angular, or just about any other resource in the JavaScript tech stack.

Can’t see what you need?  Check these other coding test pages related to JavaScript:

Online testy HTML a CSS
Ajax interview questions and online tests
ES6 interview questions
Vue.js test and hiring interview questions
Angular online tests
Online testy kódování Reduxu & otázky k pohovorům
React online coding tests for recruiters and developers
Kódovací otázky a online test jazyka TypeScript
PHP Developer Interview Questions and Online Tests
Vývoj webových stránek

Klíčové vlastnosti

 • JavaScript coding interview questions assess candidates’ JavaScript coding skills in an environment you’ve designed and measure their coding abilities, rather than academic merit
 • Test JavaScript developers with JavaScript coding interview questions anywhere in the world at any time of day
 • A natural coding environment where your candidate has access to all the tools they have available in the job you’re hiring for
 • Automatically create a report that’s easy to read and comprehend for non-technical recruiters
 • Verify the integrity of your candidate’s work in our JavaScript programming questions with robust and complex plagiarism controls

What to look for in JavaScript Developers

JavaScript is one of the most widely used languages out there, regularly being used in both front-end and back-end applications. Even the most basic knowledge of the language can change the entire behavior of an entire website. However this is as a recruiter, you need to be aware. Many JavaScript developers learn JavaScript to problem solve, so the underpinning knowledge is lacking.

To code to a high standard, a JavaScript developer must have a comprehensive knowledge of the entire language and what it can and can’t do. One must also have knowledge and experience of the specific libraries and frameworks that the role requires – of which there are many, each being suited to different applications. This is exactly what DevSkiller JavaScript programming questions test.

Nevidíte, co chcete?

Can’t find the ideal JavaScript test with the right JavaScript programming questions to give to your applicants? No problem. Our task wizard lets you create your own JavaScript coding test and JavaScript coding test interview questions using your very own resources. Throw your developer into the world of jQuery, React, Angular and many many more applications. Test your candidates at any time from anywhere in the world.

Want proof that our JavaScript coding interview questions and tests really work?

It is understandable to be a little hesitant before committing your company’s money to our screening tool. After all, what assurances do you have that our JavaScript coding tests are what your company needs to help with its recruitment? Don’t take our word for it, read what our clients have had to say about their experience using our screening tool:

Jonatan Rugarn - Generální ředitel, zakladatel, náborář ve společnosti Lingonberry Talent Acquisition, technický manažer ve společnosti Avinode Group

“The duration of the recruitment process has not changed, but we spend less time and effort per candidate. We also don’t waste time on the wrong candidates.

Michael Gerwig - Vedoucí inženýrství ve společnosti Ada Health

"DevSkiller nám pomohl ušetřit drahocenný čas na pracovišti u uchazečů, kteří již pravděpodobně vyhovují. Ušetřili jsme 3 hodiny na jednoho kandidáta - tolik času jsme předtím strávili s uchazeči nad technickým úkolem."

Ivana Nikolic - Manažer lidských zdrojů ve společnosti ImpacTech

"Největší výhodou pro uchazeče je, že mohou testy absolvovat podle vlastního uvážení. V případě, že máte kandidáta, který již pracuje a uvažuje o změně kariéry nebo o přechodu do jiné společnosti, je to pro něj také úspora času, protože si nemusí brát volno, aby se zúčastnil mnoha pohovorů při hledání nové pozice."

Často kladené otázky

What’s the duration of JavaScript coding interview questions and tests?

The duration of each JavaScript test is really up to the recruiter to decide. Test lengths are flexible and can be changed to fit your preferences. You have DevSkiller’s default settings to choose from or can set a custom duration.

How do the candidates feel about our JavaScript coding interview questions and tests?

One of the reasons we are so confident in our screening tool is the feedback we have had from developer candidates after taking our tests. Candidates regularly tell us they love having the chance to prove their actual software development skills for a change.

Developer candidates often dislike traditional coding tests, because they have to remember algorithms they simply don’t use in their everyday work. These don’t reflect their actual skills on the job. DevSkiller testing is different and developers appreciate the chance to use normal coding tools and conventions. They can run unit tests, and clone their projects to GIT from their personal IDE, just like in their real work. Our tests better reflect the work developers actually do and they appreciate being given that chance.

How do candidates take JavaScript coding tests?

One of the many benefits of our DevSkiller JavaScript online tests is they can be carried out remotely. In a world becoming more and more tailored to remote work, it makes sense that DevSkiller JavaScript coding tests can be taken from anywhere and at any time. Not only is this more convenient for the candidates, but it will save your business countless hours and money spent on in-house testing. A recruiter only needs to do is send out a JavaScript test invite and the candidates can get started wherever they are.

During testing, candidates have the option to use DevSkiller’s own state-of-the-art, in-browser IDE, or if they’d rather, they can complete the project on their favorite IDE and then clone the project to GIT. Candidates can also run unit tests if required.

How are JavaScript coding interview questions evaluated?

The biggest advantage of our JavaScript coding tests is that they are evaluated automatically. This saves recruiters countless hours scoring tests during the screening phase of recruitment.

With DevSkiller, once the test is completed by the candidate, the DevSkiller platform automatically gets to work assessing the answers.

Results are then compiled into a clear and easy-to-understand report. Meaning all the recruiter has done, is to send out a test invite and then sit and wait for the results to pour in.

Assessment is based on the solutions the candidate provides if there are any errors in their code, and how the solution works in edge cases. We also ensure test accuracy, by introducing a number of anti-plagiarism tools.

Check out HTML CSS tests.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore