MVP

MVP online coding tests & interview questions

Java/Android
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
103 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Android vývoj

Programovací úkol

přihlašovací aplikace pro sociální sítě, uchazeč musí dokončit implementaci přihlašovacího toku pro sociální sítě.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore