OOP

OOP online coding tests & interview questions

Python
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Python, Spark

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Python | PySpark | Model zákaznických preferencí - Implementace aplikace datového inženýrství pro předběžné zpracování marketingových dat.

PHP
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
87 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

Ověřit znalosti PHP: DateTime, Fluent API, filter_var, Vynechání závěrečné značky, Získání konfiguračních hodnot PHPa Použití výrazu "explodovat

Programovací úkol

Implementace Vzor pozorovatele ve třídách RaceGame/ScoringBoard implementovat Řetězec odpovědnosti ve třídě Card, implementujte zadaný rozhraní ve třídě PlayersList a přidejte kód na místa anotováno pomocí @todo

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore