Ruby Interview Coding Exercises

DevSkiller interview coding exercises have been specially designed by our expert team to assist in the recruitment of Ruby developers of any level of expertise. Ruby interview questions challenge candidates with a series of tests and tasks, in order to help you find the perfect Ruby developer.

Our Ruby interview coding exercises are powered by the RealLifeTesting™ methodology, a unique way of testing candidates, which works by replicating real-world scenarios and challenges for your applicants to solve. Finding your next Ruby Developer is easier than ever with our unique range of coding exercises.

Not what you need? Try
Ruby on Rails coding tests

Zahrnuté technologie:

Programovací jazyk: Ruby

Ruby frameworks and libraries: Ruby on Rails

Nástroje pro sestavení: Rake

Ruby
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
127 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Ruby

Programování - Úroveň: těžká

Ruby | Flight manager app | Seats reservation and flights analysis - Implement a solution that manages flights, generates seats, and books them.

Ruby
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
81 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby on Rails

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Ruby, Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Ruby | Ruby on Rails | Simple API Student Class App - Implement a background for a virtual class register for a local school. Add validation rules and implement endpoint to expose some JSON data.

Ruby
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
64 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Ruby

Programování - Úroveň: těžká

Ruby | Configuration holder solution for a new startup based on microservices - Implement a Config class to develop a flexible class capable of storing absolutely any config value.

Ruby on Rails
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
75 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby on Rails

Programování - Úroveň: těžká

Ruby | Ruby on Rails | OnTheClock in the mine - Implement the two endpoints described in the task.

Ruby on Rails
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby on Rails

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Ruby, Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Ruby on Rails | Game of Chairs | Prevent duplicate character - Vytvoření a uspořádání dat pro televizní pořad - Game of Chairs.

Ruby
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
40 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Ruby | Ruby on Rails | Flight manager app | Seats reservation and flights analysis - Implement missing features of the flights' data management application like seats reservation and flights analysis.

Ruby
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
70 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby, Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Ruby on Rails | Vytvoření a uspořádání dat pro televizní pořad - Hra o židle.

Ruby on Rails
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
51 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby, Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Ruby | Ruby on Rails | Anonymizer - Implement 3 content anonymizers: for emails, for Skype username and for phone numbers.

Ruby
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
119 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby, Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Ruby | Ruby on Rails | Cookbook - Add validation rules and implement recipies searching functionality using SQLite3 database.

Ruby
JUNIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
54 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí Ruby, Ruby on Rails

Úloha programování - Úroveň: Snadné

Ruby | Ruby on Rails | Comments challenge - Add associations for comments and implement index action for blog posts.

Recommended roles for Ruby interview coding exercises

 • Full-stack vývojář
 • Webový vývojář
 • Ruby developer
 • Vývojář Ruby on rails
 • Junior Rails developer
 • Middle Rails developer
 • Senior Rails developer

How DevSkiller Ruby interview coding exercises work

DevSkiller Ruby interview coding exercises are unique in that they implement RealLifeTesting™, an advanced testing methodology that analyzes an applicant’s knowledge of Ruby within a controlled and predefined test environment. Assessment is based on coding ability, problem-solving, and the candidate’s ability to time-manage effectively.

Exercises are assessed automatically on completion and an easy to understand report is automatically generated showing the results, making the DevSkiller system an effective and efficient tool to aid in your company’s recruitment process.

Klíčové vlastnosti

 • Analyze Ruby coding ability and not just academic ability
 • Exercises are worked on remotely to save time and money
 • Metodika RealLifeTesting™ nabízí větší uživatelský komfort, kdy kandidáti mohou používat vlastní IDE, klonovat do GIT, spouštět unit testy a využívat Stack Overflow/Github/Google pro výzkum.
 • DevSkiller implements strict anti-plagiarism tools to ensure accuracy
 • Sledování testů v reálném čase
 • Automatizované výsledky, kterým rozumí i netechničtí náboráři.
 • Tests available for junior, middle, and senior-level Ruby positions

Skills covered in our Ruby interview coding exercises

 • Ruby
 • Ruby on Rails
 • SQLite
 • Regulární výrazy

What to look for in a Ruby developer

Ruby is a dynamic, general-purpose programming language quite similar to Python. It was built with a focus on simplicity and productivity and its syntax is remarkably easy to read and write, making it ideal as a server-side scripting language and for use in front-end applications.

In looking for a new Ruby developer, it is important to take into consideration that Ruby and Ruby on Rails are not one and the same. Ruby is a programming language, whereas Ruby on Rails is a framework that simply uses the Ruby language. There are other frameworks that use the Ruby language too, like Sinatra for instance, so it is important to find out which framework your developer uses.

A Ruby developer will also need to possess knowledge of the language’s libraries, which are referred to as gems. The gem system is easy to scale and has developed to the point that it is completely standardized. It is also important for Ruby developers to be up to date with any changes in the language, as a new version of Ruby is released basically every year.

If your business requires a developer that only uses Ruby as a scripting language, then they also need to know the basics of Linux, networks, and other system basics.

Within the Ruby programming language, there are two big libraries for testing, RSpec and minitest. One would expect a decent Ruby developer candidate will know one of these, but a brilliant one will have used both and be able to describe the main differences between them.

Like what you see but want more from Ruby interview coding exercises?

Do you want to cater DevSkiller’s Ruby tests to fully suit your needs? No problem. The DevSkiller online task wizard allows you to build fully customizable tasks, allowing you to choose which languages you test, the time limit allocated and set the difficulty level, and all while still being able to monitor your applicants’ process in real-time. Thanks to DevSkiller, finding your next Ruby developer has never been simpler.

Want proof of the success of Ruby interview coding exercises?

It is understandable to be a little wary of investing your company’s money into our screening tool, so if you’re still unsure, here’s what our other customers have to say:

Sabu Pappu - Vedoucí oddělení získávání talentů ve společnosti Veriday

"Snížili jsme počet odmítnutých technologií, což je skvělé. Po implementaci DevSkilleru jsme v tomto bodě zaznamenali zlepšení o 25%. Platforma nám skutečně pomáhá posuzovat programátorské dovednosti kandidátů a poskytuje logický přístup k dovednostem IT odborníků při řešení problémů. DevSkiller nám ušetřil spoustu času při náběhu a pomohl nám pozvat kvalitní kandidáty, kteří se dobře osvědčili v testu, což nakonec zlepšilo kritéria výběru."

Richard Williams - viceprezident pro inženýrství ve společnosti Plutora

"Díky automatizaci fáze screeningu se nám podařilo snížit počet pohovorů o 50%. Zároveň je nyní kvalita kandidátů, kteří se dostanou do fáze pohovoru, mnohem vyšší. DevSkiller dodává našemu procesu náboru technických pracovníků další vrstvu kvality."

Patrycja Kiljańska - Specialista na získávání talentů ve společnosti Spartez

"Nahradili jsme interní řešení náročné na údržbu řešením DevSkiller. Náš proces vypadá stejně, ale produkt nám poskytuje lepší výkon. Výsledky se také mnohem snadněji vyhodnocují."

Často kladené otázky

What’s the exercise duration?

Each DevSkiller Ruby interview coding exercise has an in-built, default duration which can be easily altered to suit your company’s preferences. It is also possible to set time limits for individual questions within a test.

How do candidates complete a Ruby interview coding exercise?

Our Ruby interview coding questions are carried out remotely to allow developer candidate’s to access the exercises at a time and place that most suits them, while also saving time and money on in-house testing. All a recruiter needs to do is send out the test invite. Each test invite can be made available for a specific amount of time so there is no waiting around and the candidate can simply complete the test and send it back for evaluation once they’ve finished. Tests are marked automatically. During the exercises, candidates have the option to use our state-of-the-art in-browser IDE or complete the project on their favorite IDE and then clone the project to GIT and they can also run- unit tests to make sure their solutions work.

Can a candidate cheat during a Ruby interview coding exercise?

In short, the answer here is no. At DevSkiller we take plagiarism very seriously and as such, we implement a number of tools, ranging from screen recording, to social listening, to ensure that your business receives only valid results in return. Our plagiarism detector also automatically checks the code each candidate has entered as well as their answers, against those of previous test subjects and automatically flags if there is a match.

Musím být programátor, abych mohl používat DevSkiller?

Certainly not. All of our Devskiller Ruby interview coding exercises are deliberately designed to be as non-technical and as automated as possible. Our ready-to-use tests are prepared by our experts, which takes the pressure off you, while also meaning you can recruit for positions much more advanced than your own personal skill set allows.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore