Slim

Slim online coding tests & interview questions

PHP
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
72 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

Ověřit znalosti PHP: Ladění kódu, Použití array_combine, Automatické indexování pole, Vynechání závěrečné značky, Volání funkce 'call_user_func', Získání konfiguračních hodnot PHP

Programovací úkol

Implementace základní funkce LoggingMiddleware pomocí rozhraní PSR-3 LoggerInterface, základní funkce FirewallMiddleware pomocí třídy Firewall a kontrola, zda je daná IP adresa v definovaných rozmezích IP adres ve třídách Firewall a IPRange.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore