Proudy

Streams online coding tests & interview questions

Java
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
69 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí API, Java

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Java, Rozhraní Java Stream API, Proudy

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

Java | Standardní vyhledávač - Implementace vyhledávače pro vyhledávání produktů na základě jednoduchých a složených predikátů.

Flutter
SENIOR
Testované dovednosti
Doba trvání
81 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí FLUTTER, HotReload, WidgetKeys, Šipky, Stream

Mezery v kódu

hodnocení znalostí Šipky, FLUTTER, FlutterWidgets, Navigátor

Programování - Úroveň: těžká

Flutter | Dart | Aplikace Katalog zaměstnanců - Implementujte vyhledávání s filtry pro seznam se zaměstnanci.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore