Angular
JUNIOR

Konfigurace směrovače Test pro Junior Angular Developer | Angular2+, JavaScript

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
40 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Angular | Konfigurace směrovače - Vytvořte konfiguraci směrování na základě stávající aplikace a požadavků uvedených v popisu.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Angular, JavaScript, Typescript

Otázky s výběrem odpovědí

5 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalosti Angularu, JavaScriptu

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Angular, JavaScript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore