C#
JUNIOR

Výpis slova z řetězce a obrácení Test pro Mladší vývojář C# | .Net

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
36 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

.NET | .NET Framework | GetWordFromText a Reverse - Implementujte dvě metody: jedna by měla vrátit konkrétní slovo a druhá by měla vrátit obrácený řetězec předané vstupní hodnoty.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: .NET, .NET Framework

Otázky s výběrem odpovědí

6 choice questions assessing knowledge of .NET, C#

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: .NET, C#

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore