Python
JUNIOR

Analyzátor DNA Test pro Juniorní datový analytik | Python, SQL

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
54 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Python | DNA Analyzer - Vaším úkolem je napsat kód v jazyce Python a vygenerovat zprávu o statistickém výskytu různých aminokyselin v daném řetězci.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Analýza dat v jazyce Python, Datová věda, Python 3.x

Otázky s výběrem odpovědí

5 choice questions assessing knowledge of MySQL, SQL

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: MySQL, SQL

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore