Věda o datech
JUNIOR

Parser tabulek HTML Test pro Junior Data Science Engineer | Pandas, Python, SQL

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
45 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test is combined from various tasks. Programming task and SQL task. All evaluated automatically.

Typy úloh

Úloha SQL

SQL | MySQL | Stamps catalogue | The three highest prices - Select three stamps (price and name) with the highest price.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: HSQLDB, MySQL, SQL

Programovací úkol

Python | Pandas | HTML table parser - Implementace funkce pro převod tabulky HTML do souboru ve formátu CSV.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Data analysis, Data Science, Pandas, Python 3.x

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore