Věda o datech
JUNIOR

Parser tabulek HTML Test pro Junior Data Science Engineer | Pandas, Python, SQL

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
45 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a úloha SQL. Vše se vyhodnocuje automaticky.

Typy úloh

Úloha SQL

SQL | MySQL | Katalog známek | Tři nejvyšší ceny - Vybere tři známky (cena a název) s nejvyšší cenou.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: HSQLDB, MySQL, SQL

Programovací úkol

Python | Pandas | HTML table parser - Implementace funkce pro převod tabulky HTML do souboru ve formátu CSV.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Analýza dat, Datová věda, Pandas, Python 3.x

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore