Docker
JUNIOR

Trvalé úložiště pro dockerizovanou aplikaci Test pro Junior DevOps Engineer | Ubuntu

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
20 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test is combined from various tasks. Choice questions and DevOps task. All evaluated automatically.

Typy úloh

Úkol DevOps

DevOps | Ubuntu | Trvalé úložiště pro dockerizované aplikace - Účelem této úlohy je ověřit, zda uchazeč umí vytvářet a používat svazky Docker.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: DevOps, Docker, Linux, Ubuntu

Otázky s výběrem odpovědí

5 choice questions assessing knowledge of Bash, DevOps, Linux, SHELL

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Bash, DevOps, Linux, SHELL

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore