Java
JUNIOR

Websocket server Test pro Junior Full Stack Developer | JavaScript, Node.JS, Java

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
68 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úlohy a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Java | Najít duplikáty - Implementujte metodu findDuplicates, která vrátí nový seznam obsahující duplikáty, které se vyskytly N-krát.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Java, Java 11

Programovací úkol

JavaScript | Node.js | Websocket server - Dokončete soubor server.js, abyste mohli dokončit WebSocket server.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: JavaScript, Node.JS

Otázky s výběrem odpovědí

6 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalosti ES6, Java, JavaScript, Typescript

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: ES6, Java, JavaScript, Typescript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore