Java
JUNIOR

Fakturační systém Test pro Junior Full Stack Developer | JavaScript, TypeScript, Java

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
120 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úlohy. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Java | Aplikace Faktura - backend - Implementace backendové části pro vyhledávání a agregaci dat faktur pomocí služeb a metod DAO.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Hibernate, Java, Java 11, Java Stream API, SQL

Programovací úkol

JavaScript | TypeScript | Aplikace faktur - frontend - Implementace front-endové části pro sloučení a agregaci dat faktur s měnovými kurzy.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: JavaScript, Typescript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore