Swift
JUNIOR

Aplikace Enigma Test pro Junior iOS vývojář | Swift

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
45 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

iOS | Swift | Enigma App - Build an app that encrypts and decrypts text.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: iOS, Swift

Otázky s výběrem odpovědí

Otázky s výběrem odpovědí 5 hodnotící znalosti iOS, Swift

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: iOS, Swift

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore