JavaScript
JUNIOR

Vyhledávání nejoblíbenějších filmů mezi přáteli Test pro Junior JavaScript Developer | Ember

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
58 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Movies Analyzer | Vyhledání nejoblíbenějších filmů mezi přáteli - Implementujte methof, který vrátí pole tří nejoblíbenějších filmových titulů podle uvedených požadavků.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

9 otázek s výběrem odpovědí hodnotících znalosti Emberu, Emberu 2.x, JavaScriptu, vývoje webových stránek

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Vývoj webových stránek

Otázky s výběrem odpovědí

Otázky s výběrem 1 odpovědi hodnotící znalost JavaScriptu, vývoj webových stránek

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: JavaScript, Vývoj webových stránek

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore