JavaScript
JUNIOR

Movies Analyzer | Find top watchlisted movies among friends Test pro Junior JavaScript Developer | Ember.js

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
58 minutes
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Movies Analyzer | Find top watchlisted movies among friends - Implement MoviesAnalyzer#topWatchlistedMoviesAmongFriends method that will return an array of top four movie titles, that have been most watchlisted by friends of a given user.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

9 choice questions assessing knowledge of Ember, Ember 2.x, JavaScript, Web development

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Web development

Otázky s výběrem odpovědí

1 choice questions assessing knowledge of JavaScript, Web development

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: JavaScript, Web development

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore