JavaScript
JUNIOR

Ověřování služby ATM Test pro Juniorní vývojář JavaScriptu | Mocha, QA

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
35 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Mocha | ATM Service | ATM Service Validation - Napište sérii validačních testů Mocha pro ATM.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: JavaScript, Mocha, QA

Otázky s výběrem odpovědí

5 choice questions assessing knowledge of JavaScript

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: JavaScript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore