Python
JUNIOR

Tvůrce klientské základny Test pro Junior Python Developer | Analýza dat

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
45 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Python | Client Base Creator - You are working for a digital marketing company. You are regularly receiving messages from various customers on a chat tool used by your company. All messages are stored in a JSON file. Your goal is to retrieve the customer’s email addresses for a new client database that will be used for marketing purposes, as well as do an analysis of these addresses that will be used for the company's internal statistical report.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Data analysis, Data Science, Data Structures, Python 3.x

Otázky s výběrem odpovědí

5 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalost jazyka Python 3.x

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Python 3.x

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore