Scala
JUNIOR

Funkcionální myšlení a typy jazyka Scala Test pro Junior Scala Developer | Headers Parser

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
88 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Scala | Parser hlaviček | Funkční myšlení a typy Scala - Připravte si jednoduchý parser jazyka Scala.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Scala

Otázky s výběrem odpovědí

3 otázky s výběrem odpovědi hodnotící znalost jazyka Scala

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Scala

Otázky s výběrem odpovědí

3 otázky s výběrem odpovědi hodnotící znalosti Akka, Scala, Scala-Actors

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Akka, Scala, Scala-Actors

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore