Scala
JUNIOR

Functional thinking and Scala types Test pro Junior Scala Developer | Headers Parser

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
88 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Scala | Headers parser | Functional thinking and Scala types - Prepare the simple Scala parser.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Scala

Otázky s výběrem odpovědí

3 choice questions assessing knowledge of Scala

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Scala

Otázky s výběrem odpovědí

3 choice questions assessing knowledge of Akka, Scala, Scala-Actors

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Akka, Scala, Scala-Actors

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore