Zabezpečení
JUNIOR

Únik e-mailů z webových stránek eCommerce Test pro Junior Security Engineer | DevOps, Docker, SQL Injection

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
70 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Otázky s výběrem odpovědí a . Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Úkol

Kybernetická bezpečnost | SQL Injection | Únik e-mailu z webové stránky elektronického obchodu - nalezení úniku SQL Injection ve webové aplikaci

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Kybernetická bezpečnost, DevOps, Penetrační testování

Otázky s výběrem odpovědí

5 otázek s výběrem odpovědí hodnotících znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, XSS

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Kybernetická bezpečnost, XSS

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore