SQL
JUNIOR

Databáze knih Test pro Juniorní vývojář SQL

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
40 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Úlohy SQL. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Úloha SQL

SQL | MySQL | Knihy | Najít knihy bez hodnocení - Vyberte všechny tituly knih, které nemají hodnocení.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Úloha SQL

SQL | MySQL | Knihy | Najít tituly se zadaným hodnocením - Vybere tituly všech knih, které mají alespoň jedno hodnocení 4 nebo vyšší, a seřadí je podle abecedy.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore