SQL
JUNIOR

Databáze knih Test pro Juniorní vývojář SQL

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
40 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test is combined from various tasks. SQL tasks. All evaluated automatically.

Typy úloh

Úloha SQL

SQL | MySQL | Books | Find books without ratings - Select all title of the books which have no rating.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Úloha SQL

SQL | MySQL | Books | Find titles with specified rating - Select titles of all books that have at least one rating of 4 or higher and order them alphabetically.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore