Java/Android
STŘEDNÍ

Přihlášení do sociální sítě Test pro Střední vývojář pro Android

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
103 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Android | Java | Social Network login - Implement missing sections of LoginActivity and MainActivity, LoginManager and CredentialsStorage.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Android, Java

Otázky s výběrem odpovědí

5 otázek s výběrem odpovědí hodnotících znalosti systému Android, MVP

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Android, MVP

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědí hodnotící znalosti systému Android

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Android

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore