Angular
STŘEDNÍ

Registrační formulář Test pro Střední vývojář Angularu | Angular2+, JavaScript

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
73 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Angular | Signup Form - Connect HTML/CSS to Angular and add proper validation.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Angular, JavaScript, Template-Driven Forms, Typescript, Web development

Otázky s výběrem odpovědí

5 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalosti Angularu, JavaScriptu a Typescriptu.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Angular, JavaScript, Typescript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore