ASP.NET
STŘEDNÍ

Reservations App & CollectionWrapper Test pro Střední vývojář C# | .NET, ASP.NET

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
120 minutes
Hodnocení
Manuální
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test is combined from various tasks. Programming task, Code review and Choice questions.

Typy úloh

Programovací úkol

.NET | .NET Framework | Reservations App | Implement query methods - Implement two methods in ReservationsService - GetByDay and GetHallsFreeHoursByDay.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: .NET, .NET Framework, ASP.NET, C#, REST

Code review

.NET | CollectionWrapper code review

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: .NET, C#

Otázky s výběrem odpovědí

4 choice questions assessing knowledge of .NET, C#

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: .NET, C#

Otázky s výběrem odpovědí

8 choice questions assessing knowledge of .NET, C#

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: .NET, C#

Manual evaluation

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore