Python
STŘEDNÍ

Žádost o dovolenou | Základní CRUD Test pro Střední fullstack vývojář | Django, Python, JavaScript

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
168 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úlohy a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Python | Django | Žádost o dovolenou | Základní CRUD - Dokončení aplikace pro správu žádostí o dovolenou zaměstnanců pomocí frameworku Django.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Django, Python 3.x

Programovací úkol

JavaScript | Social Media Queries | Find upcoming events - Implementujte funkci `SocialNetworkQueries#findUpcomingEvents({ futureDays })` podle požadavků uvedených v popisu úlohy.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Data, JavaScript, Node.JS, Přísliby

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědí hodnotící znalost CSS, HTML

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: CSS, HTML

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore