Swift
STŘEDNÍ

Aplikace CoffeHouse Analyst Test pro Střední vývojář iOS | Swift

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
80 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha, otázky s výběrem odpovědí a mezery v kódu. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Mezery v kódu

iOS | Swift | Referenční typ mezery v kódu posuzující znalosti iOS, Swift

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift

Programovací úkol

iOS | Swift | Aplikace Coffee Analyzer - Implementujte funkci analýzy zadaných dat pro management doplněním chybějících funkcí.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift

Mezery v kódu

iOS | Swift | Struktury mezera v kódu hodnocení znalostí iOS, Swift

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift

Otázky s výběrem odpovědí

Otázky s výběrem odpovědí 3 hodnotící znalosti iOS, Swift

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore