swift
STŘEDNÍ

Aplikace pro konference Test pro Střední vývojář iOS | Swift

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
87 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

iOS | Swift | Conference App - Implement a network service that is used to interact with the server.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift

Otázky s výběrem odpovědí

Otázky s výběrem odpovědí 3 hodnotící znalosti iOS, Swift

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: iOS, Swift

Otázky s výběrem odpovědí

7 choice questions assessing knowledge of iOS, Objective-C, Swift

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Objective-C, Swift

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore