Swift
STŘEDNÍ

Aplikace Poznámkový blok Test pro Střední vývojář iOS | Swift, SwiftUI

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
38 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

iOS | Swift | Notepad App - Kompletní jednoduchá poznámková aplikace využívající poskytovanou službu NotesService k ukládání a čtení poznámek.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift, SwiftUI

Otázky s výběrem odpovědí

4 choice questions assessing knowledge of iOS, Swift

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: iOS, Swift

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore