Java
STŘEDNÍ

Microstore | Mikroslužby s RESTful a asynchronní komunikací Test pro Střední vývojář Java | Java 11+, Spring Cloud

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
69 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Java | Spring Cloud | Microstore | Implemented REST and Asynchronous communication - Implement REST and Asynchronous communication

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Java, Java 11, Microservices, REST, Spring Boot, Spring Cloud

Otázky s výběrem odpovědí

5 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalost jazyka Java

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Java

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore