JavaScript
STŘEDNÍ

Zjištění průměrné hodnoty objednávky pro každý pracovní den Test pro Střední vývojář JavaScriptu | Ember

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
66 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Analyzátor objednávek | Zjištění průměrné hodnoty objednávky pro každý den v týdnu - Implementujte metodu, která vrátí mapu s názvem dne v týdnu jako klíčem a průměrnou celkovou hodnotou objednávky.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

10 choice questions assessing knowledge of Ember, Ember 2.x, JavaScript, Node.JS

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Node.JS

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore