js
STŘEDNÍ

Vyhledávání nejlépe hodnocených filmů mezi přáteli Test pro Střední vývojář JavaScriptu

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
65 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Movies Analyzer | Najít nejlépe hodnocené filmy mezi přáteli - Implementujte metodu MoviesAnalyzer#topRatedMoviesAmongFriends, která vrátí pole tří nejlepších filmových titulů, které mají nejvyšší průměrné hodnocení mezi přáteli daného uživatele.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

10 choice questions assessing knowledge of Ember, JavaScript

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Ember, JavaScript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore