JavaScript
STŘEDNÍ

Vyhledávání potenciálních "lajků Test pro Střední vývojář JavaScriptu | Social Media Queries

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
54 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Social Media Queries | Find potential likes - Implementujte funkci pro vyhledání knih, které jsou považovány za potenciální lajky.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: ES6, JavaScript, Přísliby

Otázky s výběrem odpovědí

9 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalosti ES6, JavaScriptu, nástrojů, vývoje webových aplikací.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: ES6, JavaScript, Nástroje, Vývoj webu

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore