ASP.NET
STŘEDNÍ

Aplikace RESTful pro blog Test pro Střední vývojář .NET | ASP.NET

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
112 minutes
Hodnocení
Manuální
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test is combined from various tasks. Programming task, Code review and Choice questions.

Typy úloh

Code review

.NET | CeasarAlgorithm review

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: .NET, C#

Programovací úkol

.NET | .NET Framework | RESTful Blog - Implement the two remaining methods to finish the app.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: .NET, ASP.NET, C#, REST

Otázky s výběrem odpovědí

7 choice questions assessing knowledge of .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Manual evaluation

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore