PHP
JUNIOR

Strings Manipulation Application Test pro Střední vývojář PHP

Celková úroveň služebního stáří
Junior
Doba trvání testu
75 minutes
Hodnocení
Manuální
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test is combined from various tasks. Programming task, Code review and Choice questions.

Typy úloh

Programovací úkol

PHP | Faker | Základní manipulace s daty - Implementujte všechny metody třídy app/Faker.

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: PHP, PHP 8

Code review

PHP | Best practices - Perform a review of the given code paying attention to the quality and compliance within the best practices of programming in PHP.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: PHP

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědí, které hodnotí znalost jazyka PHP

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: PHP

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědí, které hodnotí znalost jazyka PHP

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: PHP

Manual evaluation

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore