PHP
STŘEDNÍ

Text Encoders Application Test pro Middle PHP developer

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
65 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

PHP | Text encoders | Offset and Word-Reverser - Implement required encoders to pass all tests.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: PHP, PHP 7

Otázky s výběrem odpovědí

5 choice questions assessing knowledge of PHP

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: PHP

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědí, které hodnotí znalost jazyka PHP

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: PHP

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore