Python
STŘEDNÍ

Web Scraper s frekvenční analýzou Test pro Střední vývojář Pythonu | Django

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
44 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Python | Django | Webový škrabák s frekvenční analýzou - Kompaktní přizpůsobitelný webový škrabák, který přijímá dotaz (URL), a extrahuje kompletní slovní zásobu dokumentu. Kromě zobrazení extrahovaných slov v tabulce seskupených podle typu (podstatné jméno, sloveso atd.). aplikace zobrazí graf zobrazující frekvenci slov v celé kolekci slov.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Analýza dat v jazyce Python, Django, Python 3.x, web scraping

Otázky s výběrem odpovědí

6 otázek s výběrem odpovědí, které hodnotí znalost jazyka Python 3.x

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Python 3.x

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore