Akka
STŘEDNÍ

TCP Stream Messages Test pro Middle Scala Developer | Akka

Celková úroveň služebního stáří
Střední
Doba trvání testu
76 minutes
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Scala | Akka | TCP Stream Messages - Implement client handler for TCP stream messages, process them and send back result to the sender and databaseSaverActor.

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Akka, Scala, Scala-Actors

Otázky s výběrem odpovědí

1 choice questions assessing knowledge of Scala

Úroveň: Easy

Testované dovednosti: Scala

Otázky s výběrem odpovědí

2 choice questions assessing knowledge of Scala

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Scala

Otázky s výběrem odpovědí

3 choice questions assessing knowledge of Akka, Scala, Scala-Actors

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Akka, Scala, Scala-Actors

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore