C#
SENIOR

Back end Sám Test pro Senior C# vývojář | .NET Core, MVC

Celková úroveň služebního stáří
Senior
Doba trvání testu
309 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

.NET | .NET Core | Backend Alone - Implementujte .NET Core MVC Model Binder a jednoduchý grafový algoritmus pro podporu požadavků s efektním formátem. Tento úkol se skládá ze dvou cílů. Prvním je implementovat model binder, který bude správně analyzovat příchozí požadavek do objektivní struktury. Druhým cílem je tuto strukturu (graf) před dalším zpracováním roztřídit.

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: .NET 5, .NET Core, algoritmy, C#, MVC

Otázky s výběrem odpovědí

Otázky s výběrem ze 3 odpovědí hodnotící znalost .NET, C#

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: .NET, C#

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore