Python
SENIOR

Streamování dat Test pro Senior Data Engineer | Python, PySpark, MySQL

Celková úroveň služebního stáří
Senior
Doba trvání testu
82 minutes
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha, otázky s výběrem odpovědí a mezery v kódu. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Mezery v kódu

SQL | Mezera v kódu operátora případu při posuzování znalostí jazyka SQL

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: SQL

Programovací úkol

Python | PySpark | Fleet management corporation - Detekce překročení rychlosti a ověření správnosti existujícího prediktoru.

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: PySpark, Python 3.x, Streaming data, Tabular data

Mezery v kódu

SQL | Subquery with avg operator code gap assessing knowledge of SQL

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: SQL

Mezery v kódu

SQL | Self join code gap hodnotící znalost jazyka SQL

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: SQL

Otázky s výběrem odpovědí

5 choice questions assessing knowledge of Data/Science Frameworks, PySpark, Python 3.x

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Data/Science Frameworks, PySpark, Python 3.x

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore