Angular 2+
SENIOR

Řízení přístupu k routeru na základě rolí Test pro Senior Front End Developer | Angular 2+, JavaScript

Celková úroveň služebního stáří
Senior
Doba trvání testu
53 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha, otázky s výběrem odpovědí a mezery v kódu. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Angular | Router Role Based Access Control - Prepare a simple RBAC for routes and components.

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Angular, Angular Router, JavaScript

Mezery v kódu

JavaScript | Angular | Třída dekorátorů mezera v kódu hodnocení znalostí Angular, JavaScript

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Angular, JavaScript

Mezery v kódu

JavaScript | Angular | Dependency Injection v kódu služby mezera hodnotící znalosti Angular, JavaScript

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Angular, JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

3 choice questions assessing knowledge of HTML

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: HTML

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore