Angular
SENIOR

Servisní stanice Test pro Senior JavaScript Developer | Angular, NgRx

Celková úroveň služebního stáří
Senior
Doba trvání testu
85 minut
Hodnocení
Automatické
Testované dovednosti:

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Angular | NgRx | Správa stavu založená na NgRx - Implementujte správu stavu založenou na NgRx s vedlejšími efekty a entitami.

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Angular, JavaScript, NgRx

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědi hodnotící znalosti Angularu, JavaScriptu

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Angular, JavaScript

Otázky s výběrem odpovědí

Otázky s výběrem 1 odpovědi hodnotící znalosti Angularu, JavaScriptu

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Angular, JavaScript

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore