Angular
SENIOR

Registrační stránka | Komponenty a směrování Test pro Senior JavaScript Developer | Angular 2+

Celková úroveň služebního stáří
Senior
Doba trvání testu
108 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

JavaScript | Angular | Registrační tok | Komponenty a směrování - Dokončete registrační tok uživatele nastavením směrování, integrací registračního formuláře s datovými službami a přidáním správné validace vstupů.

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Angular, JavaScript, Směrování, Formuláře řízené šablonami, Typescript

Otázky s výběrem odpovědí

4 otázky s výběrem odpovědi hodnotící znalosti AJAX, ES6, JavaScript, vývoj webových aplikací

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: AJAX, ES6, JavaScript, Vývoj webových stránek

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore