Python
SENIOR

Grafové konvoluční sítě Test pro Senior Python Developer | Data Science, NumPy

Celková úroveň služebního stáří
Senior
Doba trvání testu
110 minut
Hodnocení
Automatické

Přehled testů

Test je kombinován z různých úloh. Programovací úloha a otázky s výběrem odpovědí. Všechny se vyhodnocují automaticky.

Typy úloh

Programovací úkol

Python | NumPy | Grafové konvoluční sítě - Implementace jednoduché grafové konvoluční sítě.

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Datová věda, NumPy, Python 3.x

Otázky s výběrem odpovědí

5 choice questions assessing knowledge of Logical thinking, Python 3.x, Sequence, Soft Skills

Úroveň: Hard

Testované dovednosti: Logické myšlení, Python 3.x, Sekvence, Měkké dovednosti

Otázky s výběrem odpovědí

1 choice questions assessing knowledge of Logical thinking

Úroveň: Střední

Testované dovednosti: Logické myšlení

Automatické vyhodnocení

Automaticky vyhodnocujeme testy s výběrem odpovědí a programovací úlohy a hodnotíme kandidáty. z hlediska logické správnosti, časové efektivity a kvality kódu.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore