Logo společnosti Slack

Integrace DevSkiller + Slack

Správa kandidátů, se kterými spolupracujete

Add to Slack

Perfektní zápas

Kontrola výsledků a přijímat kandidáty

Odeslat zpětnou vazbu kandidátům

Přijímání, odmítání a odesílání testovacích pozvánek přímo ze služby Slack

Jak nastavím integraci služby Slack s aplikací DevSkiller?

Hledáte další informace o integraci DevSkiller+Slack?

Přejděte do naší nápovědy, "Integrace se Slackem."

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore